03.03.2017

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Трети март е Национален празник и свят ден за нашия народ! Ден на Освобождение, ден на заявяване на българската държавност пред света и ден, в който осмисляме уроците от миналото. Поклон пред паметта на хилядите знайни и незнайни войни, пред българските опълченци и общественици. Поклон пред силата, морала и паметта на…

1 март 2017г.

ЧЕСТИТ 1-ви МАРТ – ДЕН НА САМОДЕЕЦА! Уважаеми самодейци, Приемете  сърдечни поздравления по случай Деня на художествената самодейност. Това е празник на българския талант, българския дух и култура, празник толкова необходим днес за запазване на българската традиция, бит и фолклор. Вие носите песента в душите си, познавате силата на танца и кръшния ритъм на българското…

Заседание на ОбС Роман 2017.02.27

Уведомявам Ви, че на 27.02.2017г. от 1430 часа ще се проведе заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Роман2014-2020г.- Обща 2.Докладна   записка    от  Председателя на…

Обява отпадъци

ОБЯВА ОБЩИНА РОМАН УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РОМАН ДА ДЕПОНИРАТ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ /ВКЛ. ТОРОВ ОТПАД/ ОТ ДОМАКИНСТВАТА СИ В ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В МЕСТНОСТТА „МАРИНА МОГИЛА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН /имота се намира от лявата страна на пътя посока Хубавене срещу бившата сграда на палметната…

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2017Г.

Съобщение ОБЩИНА РОМАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ЧЕ ОТ 01.02.2017г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  И ТАКСА  КУЧЕ ЗА 2017г. СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2017Г. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци: I вноска до 30…

Пожарна безопасност – трудно подвижни хора

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- ВРАЦА РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН – МЕЗДРА       АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ Трябва ли да припомняме, че това е най-рисковата…

Инструкции за пожарна безопасност от РСПБЗН – Мездра

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”- ВРАЦА РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН – МЕЗДРА Инструкции за пожарна безопасност от РСПБЗН – Мездра   Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети. За да има процес на горене е необходимо създаването на горима среда и…

Хранителни продукти

Българският Червен кръст (БЧК) в община Роман започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти. Помощна е от фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“. Раздаването на хранителните продукти ще продължи поетапно във всички населени места на община Роман.

Заседание на ОбС Роман 2017.01.27

Уведомявам Ви, че на 27.01.2017г. от 1400 часа ще се проведе заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Роман.-Обща 2. Докладна   записка    от  Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир…